Phlogenzym je enzymový přípravek, který je možno zařadit do skupiny léků systémové enzymoterapie. Je indikován především proti zánětům a otokům. Enzymy obsažené v Phlogenzymu (bromelain a trypsin) redukují otoky zánětlivého původu i otoky doprovázející traumata a operační výkony. Enzymy napomáhají odbourávat fibrin a další makromolekulární látky a mediátory zánětu.

Phlogenzym (resp. enzymy v něm obsažené) rozpouštějí mikrotromby a snižují viskozitu krve. Byla prokazána také schopnost enzymů obsažených ve Phlogenzymu příznivě modulovat funkce některých imunocytů (makrofágů, granulocytů, NK-buněk, T-lymfocytů).

Působení Phlogenzymu

 • Urychluje vstřebávání otoků, krevních podlitin a výronů; zkracuje dobu hojení po úrazech a operacích.
 • Pomáhá organismu rychleji zvládnout záněty a zmírňuje bolest spojenou se záněty a otoky. Zmírnění otoků a bolestivosti vede ke zlepšení hybnosti při postižení kloubů.
 • Zabraňuje, aby akutní záněty přecházely do chronického stavu.
 • Při současném podávání s antibiotiky podporuje průnik těchto antibiotik do tkání a zlepšuje tím účinek léčby.
 • Zkracuje dobu pracovní neschopnosti, u sportovců omezuje dobu výpadku ze sportovní aktivity a z tréninku.

Oblasti terapeutického využití Phlogenzymu

 • Po úrazech: léčba otoků, krevních výronů a podlitin, zhmoždění, podvrtnutí, vykloubení, zlomenin, poranění kloubních vazů a svalů.
 • Po operacích: operace zlomenin (osteosyntézy), operace kloubních náhrad (endoprotézy), operace kloubních vazů, menisků, operace karpálního tunelu aj.
 • Stomatologické výkony: trhání zubů, resekce kořenových hrotů, implantáty.
 • Plastické operace léčebné i kosmetické.
 • Při zánětlivých onemocněních jako jsou akutní záněty močových cest, dýchacích cest, záněty pohlavních orgánů aj.
 • Záněty povrchových žil, včetně stavu po opakovaných zánětech žil, bércové vředy, bolesti končetin a pocit těžkých nohou.
 • Akutní záněty pohybového aparátu jako jsou záněty svalů, šlach, šlachových pouzder, úponů šlach (tenisový loket nebo zánět Achillovy šlachy), tzv. revmatizmus měkkých tkání atd.
 • Při akutním propuknutí zánětlivých revmatických chorob jako je zánětlivá aktivace artrózy a revmatoidní artritida. Phlogenzym může často vhodně nahradit běžné antirevmatické léky u pacientů, kteří je nesnášejí, popř. (u závažnějších stavů) jako součást kombinované léčby.

Složení Phlogenzymu

1 potahovaná tableta obsahuje účinné látky: Bromelaina 90 mg (odpovídá 450 F.I.P.-j.), Trypsinum 48 mg (odpovídá 24 µkat) a Rutosidum trihydricum 100 mg.
Pomocné látky: monohydrát laktózy,  magnesium-stearát,  kyselina  stearová  95%,  mastek,  triethyl-citrát,  kopolymer
MA/MMA  1:1,  makrogol  6000,  vanilin,  čištěná  voda,  kukuřičný  škrob,  koloidní  bezvodý  oxid křemičitý.

Údaje o registraci

Phlogenzym je registrovaný léčivý přípravek („lék“ slovy zákona), registrační č. 87/084/95-C.
Držitelem registrace je: MUCOS Pharma GmbH  Co.KG, D-13509 Berlín, Německo.
Příbalový leták a další legální informace je možno dohledat na serveru Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).